Soomes tekib pakendiaruande esitamise kohtustus ettevõttel, kes oma tegevuse käigus paiskab Soome turule pakendeid ja kelle käive ületab kalendriaasta jooksul 1 miljoni euro piiri. Aruande esitamine toimub eelmise kalendriaasta koguste põhjal.

Soomes pakub tootjavastutusorganisatsiooni teenust Rinki.

We perform the following works:

  • Packaging accounting consultation
  • Creating packaging accounting
  • Weighing the goods according to the customer's needs
  • Submission of packaging reports

Võtke meiega ühendust!