EUR1

Kauba päritolu tõendamine

Kaubad loetakse pärinevateks nimetatud riigist, kui: kaupa on täielikult selles riigis saadud või toodetud, või pärinevaks riigist, kus toimus viimane oluline majanduslikult põhjendatud töötlemine või toiming selleks seadmestatud ettevõttes, mille tulemusena valmis uus toode või mis oli tähtis valmistamisetapp, kui kauba tootmine on toimunud rohkem kui ühes riigis. Päritolutõendid tuleb Read more…