pakendiarvestus

Edukas kliendikogemus ja töövõit!

Nimelt võttis minuga ühendust Marge Hiisküla ettevõttest éolane Tallinn AS, kellel oli soov lasta ettevõtte vana pakendiarvestus spetsialisti poolt üle vaadata ja seadusega vastavusse viia. Seda seetõttu, et olemasolev arvestus ei vastanud seadusemuudatustest tulenevalt enam seaduse nõuetele ning audiitorite hinnangul ei läbiks see audiitorkontrolli puhta otsusega. Kiirelt annan ülevaate, millega Eolane Tallinn Read more…

Korduskasutuspakendi deklareerimine

Alates 2023. aastast tuleb pakendiregistrisse esitada korduskasutuspakendite osas täiendavad andmeid. Täiendavate andmete küsimine on ettevõtetel tekitanud küsimusi, seega otsustasime korduskasutuspakendi deklareerimise olulisemad mõisted ja põhimõtted lihtsalt lahti kirjutada. Korduskasutuspakend on pakend, mis on kavandatud, valmistatud ja turule lastud olelusringijooksul mitmeks veo- või kasutuskorraks, mida täidetakse või kasutatakse uuesti samaleesmärgil, milleks Read more…

1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused

1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused

Alates 1. maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused. See tähendab, et väikesed pakendiettevõtjad peavad hakkama täitma mitmeid uusi pakendiseadusest tulenevaid kohustusi. Hetkel kehtiv pakendiseadus pakub mitmeid soodustusi pakendiettevõtjatele, kes lasevad turule kuni 100 kg plastpakendeid ja 200 kg muid pakendimaterjali liike aastas. Näiteks ei pea sellised väiksed pakendiettevõtjad esitama pakendiregistrisse Read more…

Anna pakenditega seotud arvepidamine üle

Anna pakenditega seotud arvepidamine üle – see on odavam kui aktsiisi maksta

1Aruandlus OÜ juhatuse liige Hans-Kristjan Aasma käis Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates rääkimas pakendiaruandlusest ja sellega seotud olulistest muudatustest. Pakendiaruandlus puudutab maaletoojaid, tootjaid, e-poode ja ärisid, kes toovad pakendatud kaupa maale või enda tegevuse käigus pakendavad ja müüvad kaupa Eestis. Kuigi kohustus pakendid kokku koguda lasub tegelikult ettevõttel, on turul ka Read more…

Taaskasutusorganisatsioonid

Taaskasutusorganisatsioonide hinnakirjade võrdlus (uuendatud 03.04.2024)

Pakenditariifid võivad taaskasutusorganisatsioonide osas erineda, kuid taaskasutusorganisatsiooni siseselt on kõikidele pakendiettevõtjatele tariifid samad. Kuna pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa taaskasutusorganisatsioonid osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga. Pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et Read more…

Kes peavad pidama pakendiarvestust?

Alates 1.maist 2023 peavad pakendiarvestust pidama pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa kõik Eesti ettevõtted, kes toovad oma tegevuse käigus pakendeid maale, pakendavad kaupu või müüvad pakendatud kaupu mis jõuavad Eesti turule. Seaduse järgi nimetatakse neid ettevõtteid pakendiettevõtjateks. Alates 1. maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused. See tähendab, et väikesed pakendiettevõtjad Read more…

mono-ja-komposiitpakendite

Mono- ja komposiitpakendite deklareerimine muutus kohustuslikuks

Alates 2022 aasta teisest poolest on pakendiettevõtetel võimalus deklareerida eraldi mono- ja komposiitmaterjalist pakendeid, kuid alates 2023.aastas on esitamine kohustuslik! See muudatus on tingitud 2021. aastal jõustunud seadusemuudatusest, mis kohustab Eestis tegutsevaid taaskasutusorganisatsioone täiustama aruandlust vastavalt sellele, kas pakendid on materjalina ringlusessevõetavad või mitte. Täpsemat aruande vormi sai taaskasutusorganisatsioonidele esitada Read more…

Tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava

Seoses 1. maist jõustunud pakendiseaduse muudatusega tuleb ettevõtetel koostada ühekordseltkasutatavad plastist toidupakendite ja joogitopside osas tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava. See tegevuskava tuleb koostada hiljemalt 01.09.2023 ja see tuleb avaldada ettevõtte kodulehel. Selle eesmärk on, et pakendiettevõtja võtab kasutusele meetmed, et saavutada ühekordselt kasutatavate plasttoodete (toidupakendid, joogitopsid) tarbimise ambitsioonikas ja pidev Read more…

Intrastati küsimustiku muudatused 2023

Statistiline lävi Aastal 2023 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 270 000 eurot (2022. aastal 200 000 eurot). See tähendab, et 2023. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2022. aastal suurem kui 270 000 eurot. Samuti tekib andmete Read more…

Pakendiarvestus

Pakendiarvestus – teha ise või osta teenust sisse?

Teenuse tellimisele tasub mõelda kindlasti selliste tööde puhul, kus spetsiifiliste teadmiste omamine võib säästa sinu ettevõttele raha ja aega. Pakendiseadust on viimastel aastatel oluliselt muudetud ja riigil on mitmeid mõtteid, et pakendiarvestust tulevikus veelgi ümber korraldada. Nende muudatustega kursis olemine nõuab töötajate aega ja tähelepanu. Viimased muudatused: 1.maist kaovad väikestele Read more…