Leedus tekib pakendiaruande esitamise kohtustus ettevõttel, kes oma tegevuse käigus paiskab Leedu turule kalendriaasta jooksul üle 500 kg pakendeid.

Leedu pakendiarvestuse süsteem on võrreldes teiste Balti riikidega oluliselt keerulisem. Seal ei deklareerita kogu pakendimassi taaskasutusorganisatsioonidele (TKO). Müügipakend deklareeritakse TKO-le, aga rühma- ja veopakendi osas tuleks sõlmida eraldi leping mõne jäätmekäitlusfirmaga ja nende kogutud pakendimassi alusel rühma- ja veopakendit arvestada.

Lisaks eelpooltoodule on keerukam ka andmete esitamine, kuna lisaks TVO-le tuleb andmeid dubleerivalt esitada ka Leedu riiklikusse registrisse GPAIS. Sinna registreerimine ja andmete esitamine on keeruline, kuna süsteem on Leedu keelne ja registreerumine keeruline.

Leedu taaskasutusorganisatsioonid on Žaliasis taškas ja PTO.

Teostame järgnevaid töid:

  • Pakendiarvestuse konsultatsioon
  • Pakendiarvestuse loomine
  • Kaupade kaalumine vastavalt kliendi vajadustele
  • Pakendiaruannete esitamine

Võtke meiega ühendust!