Intrastati aruannete esitamise kohustus on ettevõtetel, kelle

  • kauba müük kalendriaastas ületab 130 000 eurot
  • kauba ost kalendriaastas ületab 230 000 eurot

Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Teostame järgnevaid töid:

  • Koostame intrastati aruanded vastavalt kaubaarvetelt saadud andmetele
  • Esitame kauba lähetamise ja/või kauba saabumise aruanded Eesti Statistikaametile.

Seotud artiklid:

Võtke meiega ühendust!