Kõik Eesti ettevõtted, kes toovad Eestisse pakendatud kaupa on kohustatud pidama järjepidevat pakendiarvestust pakendiliikide lõikes. Kohustus tuleneb Pakendiseadusest.

Teostame järgnevaid töid:

  • Pakendiarvestuse konsultatsioon
  • Pakendiarvestuse loomine
  • Kaupade kaalumine vastavalt kliendi vajadustele
  • Pakendiaruannete esitamine

Miks osta pakendiaruandluse teenust sisse?

  • Hoiate oma töötajate väärtusliku aega kokku
  • Võtame ettevõtelt tülika kohustuse enda kanda
  • Teenust sisse osta on odavam, kui sellega ise tegeleda
  • Tegemist on päris spetsiifiliste valdkondadega, mille alased teadmised meil olemas on

Meie kirjutatud artiklid:

Võtke meiega ühendust!