Aruande esitamise kohustus on ettevõtetel, kelle toodeteks on akud, patareid, elektri-ja elektroonikaseadmed, rehvid ja põllumajandusplast.

1Aruandlus vormistab oma klientidele probleemtoodete (PROTO)  aruanded ning esitab need klientide eest tootjavastutusorganisatsoonile või probleemtooteregistrisse.

Intrastat küsimustiku tellijale saame PROTO aruande vormistamise teenust pakkuda soodushinnaga.

Seotud artiklid: