Intrastati küsimustiku muudatused 2023

Statistiline lävi Aastal 2023 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 270 000 eurot (2022. aastal 200 000 eurot). See tähendab, et 2023. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2022. aastal suurem kui 270 000 eurot. Samuti tekib andmete Read more…

SIMSTAT

Aastaks 2025 tekib kõigil Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidel võimalus minna väliskaubandusstatistika koostamisel üle SIMSTATile (ühtse turu statistika, ingl single market statistics). See tähendab andmeesitajale halduskoormuse vähenemist, sest ELi liikmesriikide kohta statistika tegemiseks kogutakse andmeid ainult kauba lähetuse küsimustikuga. Kauba saabumise kohta saadakse andmed teiste liikmesriikide lähetusandmetest. SIMSTATile ülemineku tõttu uueneb Intrastati küsimustik 2022. aasta Read more…

EORI number

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel. EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel. Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri Read more…