Statistiline lävi

2017. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2016. aastal). See tähendab, et 2017. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2016. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2017. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 200 000 eurot (2016. aastal oli see samuti 200 000 eurot).

Klassifikaatorite muudatused

2017. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2017. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2017. aastal“. 2017. aasta kombineeritud nomenklatuuris on 1260 muudatust – 573 koodi on kustutatud ja 687 uut koodi on lisandunud.

Elektrooniline esitamine

Andmete esitamiseks Statistikaameti programmi Intrastat.xls kasutavad ettevõtted peavad alla laadima muutunud klassifikaatorid (kaubakoodid ja valuutakursid). Olemasoleva programmi puhul on soovitatav alla laadida vaid uuendatud klassifikaatorid, esmakordsel programmi kasutamisel aga täispakett, mis sisaldab ka kõiki klassifikaatoreid.

Alates 2017. aastast on veebipõhises keskkonnas eSTAT taas kaks Intrastati küsimustikku: 120417 Intrastat. Kauba saabumine ning 120317 Intrastat. Kauba lähetamine.

Alates 2017. aastast on Intrastati andmeid võimalik eSTATi üles laadida ka instat.xml kujul.