Kaubakood tuleb kauba sissetoomisel ja väljaviimisel tollideklaratsioonil alati deklareerida. Kaubakood on seotud kauba tolli-, aktsiisi- ja käibemaksuga maksustamisega, aga seda kasutatakse ka impordi- ja ekspordipiirangute ning päritolureeglite rakendamisel, statistika koostamisel jms.

Kõikidele olemasolevatele kaupadele on võimalik määrata kaubakood:

  • impordil deklareeritakse vähemalt 10-kohaline kaubakood, mis võib olla täiendatud 4-kohalis(t)e lisakoodidega;
  • ekspordil ja ELi-sisesel kaubavahetusel deklareeritakse 8-kohaline kaubakood;
  • eksporditoetuste aluste kaupade deklareerimisel on tegemist 12-kohalise kaubakoodiga.

Kaubakoodid on esitatud loendina kaupade nomenklatuuris.

Kui see teema tundub liiga keeruline, siis küsige nõu meilt info@1Aruandus.ee, kui ei siis jätkake lugemist.

Kasutusel on kolm nomenklatuuri: Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur (HS), ELi kombineeritud nomenklatuur (KN) ja TARICi nomenklatuur.

Kaubakoodi määramist nomenklatuuris nimetatakse kauba tariifseks klassifitseerimiseks.

Klassifitseerimisel tuleks esitada 5 põhiküsimust:

  1. Mis see on?
  2. Millest on see valmistatud?
  3. Milleks seda kasutatakse?
  4. Mis kujul on tollile esitatud?
  5. Kas see on ainus koht, kuhu klassifitseerida?

Parimaks abimeheks kaubakoodi määramisel on Eesti Tollitariifistik (ETT)

Juhime veelkord tähelepanu, et kaubakoodi määramine on tollideklaratsiooni alus, mille abil määratakse kaubale tolli-, aktsiisi- ja käibemaks!

Allikas: emta.ee