Eestis Vabariigi Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mille kohaselt peavad tootjad finantseerima probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise süsteemi. 2005. aasta juulikuust kuuluvad probleemtoodete loetelusse ka rehvid, millele rakendus taaskasutuskohustus alates 1. jaanuarist 2006.

Algselt kohustas seadus tootjaid opereerima vähemalt ühte kogumispunkti igas maakonnas. Juunis 2010. vastuvõetud määruse kohaselt peab alates 2011. aastast igal tootjal või neid esindaval tootjavastutusorganisatsioonil olema kogumispunkt igas linnas, alevis ja 1500 või enama elanikuga alevikus.

Tarbija jaoks tähendab see seda, et tootja või edasimüüja, kellelt on rehvid ostud peab kasutatud rehvid kas ise ettevõtte siseselt määratud kohas vastu võtma või seda tegema tootjavastutusorganisatsiooni kaasabil nende üles seatud kogumispunkides. Seaduse järgi on turustaja koostöös tootjaga kohustatud tegema müügikohtade kaudu rehvide kasutajale kättesaadavaks teabe, et vanarehve saab tagastada tasuta vanarehvide kogumispunktides, ühtlasi märkides ära lähimate kogumispunktide asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet. Teave peab müügikohas olema nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis.
Suuremate omavalitsuste puhul on tavaline, et vanade rehvide jaoks on eraldi kogumispunkt.


KUST SAAB ARUANDE ESITAMISE OSAS ABI?

.

1Aruandlus OÜ spetsialistid aitavad Teid hea meelega aruannete esitamisel. Omame aastate pikkust kogemust probleemtoodete aruannete esitamisel. Nõuannete või pakkumise küsimiseks kirjutage meile aadressil info@1aruandlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon: MTÜ Rehviringlus

Seadusandlus: Jäätmeseadus