mono-ja-komposiitpakendite

Mono- ja komposiitpakendite deklareerimine muutus kohustuslikuks

Alates 2022 aasta teisest poolest on pakendiettevõtetel võimalus deklareerida eraldi mono- ja komposiitmaterjalist pakendeid, kuid alates 2023.aastas on esitamine kohustuslik! See muudatus on tingitud 2021. aastal jõustunud seadusemuudatusest, mis kohustab Eestis tegutsevaid taaskasutusorganisatsioone täiustama aruandlust vastavalt sellele, kas pakendid on materjalina ringlusessevõetavad või mitte. Täpsemat aruande vormi sai taaskasutusorganisatsioonidele esitada Loe edasi…

Tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava

Seoses 1. maist jõustunud pakendiseaduse muudatusega tuleb ettevõtetel koostada ühekordseltkasutatavad plastist toidupakendite ja joogitopside osas tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava. See tegevuskava tuleb koostada hiljemalt 01.09.2023 ja see tuleb avaldada ettevõtte kodulehel. Selle eesmärk on, et pakendiettevõtja võtab kasutusele meetmed, et saavutada ühekordselt kasutatavate plasttoodete (toidupakendid, joogitopsid) tarbimise ambitsioonikas ja pidev Loe edasi…

Intrastati küsimustiku muudatused 2023

Statistiline lävi Aastal 2023 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 270 000 eurot (2022. aastal 200 000 eurot). See tähendab, et 2023. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2022. aastal suurem kui 270 000 eurot. Samuti tekib andmete Loe edasi…