Tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava

Seoses 1. maist jõustunud pakendiseaduse muudatusega tuleb ettevõtetel koostada ühekordseltkasutatavad plastist toidupakendite ja joogitopside osas tarbimise vähendamise meetmete tegevuskava. See tegevuskava tuleb koostada hiljemalt 01.09.2023 ja see tuleb avaldada ettevõtte kodulehel. Selle eesmärk on, et pakendiettevõtja võtab kasutusele meetmed, et saavutada ühekordselt kasutatavate plasttoodete (toidupakendid, joogitopsid) tarbimise ambitsioonikas ja pidev Loe edasi…

Korduma kippuvad küsimused EKOMARi täitmisel

. 1. Kuidas kontrollida, kas andmed said õigesti täidetud? Küsimustikku täites soovitame teha igale tabelile kontroll, vajutades tabeli kohal paremal „Kontrolli tabelit“. Vajutage lõpus „Kontrolli küsimustikku“, kui terve küsimustik on täidetud ja tabelite kaupa kontrollitud. . 2. Kuidas saan näha täiendavat infot tabeli ja muutujate kohta? Tabeli ja muutujate täiendav Loe edasi…

Mis saab tekkinud olmejäätmetest edasi?

Eesti elanikud on eurooplaste hulgas pigem väikesed olmejäätmete tekitajad. Euroopa Liidus tekib elaniku kohta keskmiselt 482 kg olmejäätmeid aastas, Eestis 376 kg. Kui aga Euroopas on olmejäätmete kogused kas stabiliseerunud või isegi kerges langustrendis, siis Eestis kasvavad need juba mitmendat aastat. Samuti väärib märkimist Eesti elanike jäätmekäitlus: nii suurt osa Loe edasi…

pakendiaktsiisi

Pakendiaktsiisi seaduse eelnõu jõudis kooskõlastusringile

Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisi süsteemi. Eelnõu eesmärk on vähendada turule toodavate pakendite koguseid ja suunata tootjaid ning maaletoojaid kasutama keskkonnasõbralikumast materjalist pakendit, sh eelistama ökomärgisega pakendeid. Lisaks on eelnõul eesmärk muuta maksusüsteem läbipaistvamaks, andmed usaldusväärsemaks ja maksuobjekt kontrollitavaks. Seadusemuudatuste aluseks on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Loe edasi…

1aruandlus.ee

Eestis süveneb vanarehvide probleem

Vanarehvide käitlemisega tegelevate organisatsioonide sõnul puudub Eestis seadusandlus, mis motiveeriks eranditult kõiki rehviettevõtteid vanarehve nõuetekohaselt koguma ja taaskasutama. Olukorda kasutavad ära nn halli sektori firmad, mis toovad rehve Eestisse, aga ei hooli vanarehvide taaskasutamisest, leiavad tootjavastutusorganisatsioonid (TVO) MTÜ Eesti Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus. Vastavalt jäätmeseadusele kohustub rehvide maaletooja tasuma TVO-le Loe edasi…