.

1. Kuidas kontrollida, kas andmed said õigesti täidetud?

Küsimustikku täites soovitame teha igale tabelile kontroll, vajutades tabeli kohal paremal „Kontrolli tabelit“. Vajutage lõpus „Kontrolli küsimustikku“, kui terve küsimustik on täidetud ja tabelite kaupa kontrollitud.

.

2. Kuidas saan näha täiendavat infot tabeli ja muutujate kohta?

Tabeli ja muutujate täiendav info avaneb, kui klõpsata tabeli pealkirjal.

Näide:

B. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID.

.

3. Mida tähendab autosumma?

Autosumma on abiinfo, vastav tabelirida tuleb ise täita. Kui aga on olemas eeltäidetud andmed, siis ilmub reale automaatselt õige summa.

Näide:

ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUMC_900_1
Aruandeaasta kasum (kahjum) ARVUTATAKSE AUTOMAATSELT rea C_900_1 kontrollimiseksC_900_1_AUTOSUMMA

.

4. Mida tähendavad täpid osade tabelite ridade ees?

Täpid tabeli C1 või C2, D, I1, I2 ridade ees tähendavad, et need on alajaotused.

Näide:

MÜÜGITULUC_010_1
..müük mitteresidentidele kokkuC_011_1
….Euroopa Liidu riikidesse (peale Eesti)C_012_1

Põhivarade tabelis H1 on alajaotuse rea nimetuse ees lühend sh.

Näide:

Masinad ja seadmedsh transpordivahendidsh arvutid ja arvutisüsteemidsh muud masinad ja seadmed

.

5. Kuhu ja kuidas tuleb märkida tegevuspaik ehk toimla?

Toimlate kohta on sel aastal üks tabel K.

Aadressi otsingul tuleb sisestada küla, alevik, alev või linn. Tallinna puhul paremasse kasti ka linnaosa nimetus. Kood asub vasakus kastis ja kirjeldus paremas. Tallinna puhul tuleb alustada linnaosast.

Näide:

0387Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Vallasisesed linnad tuleb otsides kirjutada järgmiselt: Tartu linn koma tühik Tartu linn; Haapsalu linn koma tühik Haapsalu linn jne

Näide:

8151 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond

.

Allikas: stat.ee