Nimelt võttis minuga ühendust Marge Hiisküla ettevõttest éolane Tallinn AS, kellel oli soov lasta ettevõtte vana pakendiarvestus spetsialisti poolt üle vaadata ja seadusega vastavusse viia. Seda seetõttu, et olemasolev arvestus ei vastanud seadusemuudatustest tulenevalt enam seaduse nõuetele ning audiitorite hinnangul ei läbiks see audiitorkontrolli puhta otsusega.

Kiirelt annan ülevaate, millega Eolane Tallinn AS üldse tegeleb. Eolane Tallinn on Eesti üks suurimaid elektroonikatööstus ettevõtteid ning Eolane kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb peamiselt eriotstarbeliste kommunikatsiooniseadmete ja autotööstuse LED-valgustite tootmise ja müügiga. Ettevõtte Tallinna tehase suuruseks on 7200 m2 ja seal töötab 350 töötajat.

Töösse süvenedes selgus, et muutunud seaduse nõuetele vastava aruande süsteemi loomise jaoks ei piisa lihtsalt selle üle vaatamisest ja väikeste muudatuste tegemisest vaid tuleks luua uus süsteem, mis võtab arvesse kõiki muutunud aspekte. Olenemata sellest, et olen selles valdkonnas juba kaheksa aastat tegutsenud tundus mulle ka see päris korralik väljakutse ja peamurdmise projekt olevat. Ettevõtte spetsiifikasse süvenedes ja olemasolevaid teadmisi arvesse võttes sai arvestuse ülesehitamise süsteem paika pandud ja töödega hoogsalt pihta hakatud. Väga oluline oli siinkohal ka Marge Hiisküla igakülgne abi ettevõtte poolse info jagamisel ja kõigis ettevõttega seonduvates küsimustes. Töö käigus tuli koguda vajalikud andmed, need süsteemselt kokku sobitada, pakendeid kaaluda ja see lõpuks toimivaks süsteemiks kokku panna. Usun, et sain sellega kenasti hakkama. Kindlust annab sellele see, et klient jäi osutatud töö ja teenusega rahule! 😊

PS! Eriti magusaks tegi selle töövõtu õnnestumine see asjaolu, et enne meid oli sellega proovinud alustada ka meie konkurent, kellel see töö ei edenenud ning sellega seoses hakkas klient uut teenusepakkujat otsima, kes selle töö ikkagi ära teeks.

#Pakendiarvestus #Pakendiaruandlus