Tolliväärtus on imporditava kauba väärtus, mille alusel määratakse deklareeritavale kaubale väärtuse järgi arvestatavad maksud.

Kaupadele tuleb määrata tolliväärtus selleks,et kohaldada tollitariifistiku ja muude õigusaktidega ettenähtud mitte tariifseid meetmeid.

Tolliväärtuse määrab ja deklareerib deklarant (kauba omanik või tema volitatud isik)

Tolliväärtus tuleb määrata sõltumata sellest,kas tasutakse impordimakse või mitte,sest tollil on kohustus koguda statistikat kaubavahetuse kohta.

Kauba esmane tolliväärtus on tehinguväärtus, st ekspordiks ühenduse tolliterritooriumile müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja maksis või maksab müüjale (LTS art 70).

Tegelikult makstud või makstavale hinnale lisatakse kauba importimisel ostja poolt tehtud kulutused, mis kuuluvad tolliväärtusesse (LTS art 71). Makstud või makstavale hinnale ei lisata kauba importimisel tehtud kulutusi, mis ei kuulu tolliväärtusesse.