Kauba esmaseks tolliväärtuseks on tehinguväärtus, milleks on liidu tolliterritooriumile eksportimiseks müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida on vajaduse korral korrigeeritud.

Tegelikult makstud või makstav hind on kogusumma, mille ostja on maksnud või maksab imporditud kauba eest müüjale või kolmandale isikule müüja kasuks ning mis hõlmab kõiki imporditud kauba müügitingimusena tehtud või tehtavaid makseid.

Liidu tolliterritooriumile eksportimiseks müüdud kaubatehingu väärtus määratakse kindlaks tollideklaratsiooni aktsepteerimise hetkel müügipõhjal, mis toimus vahetult enne kauba toomist kõnealusele tolliterritooriumile.

Kuikauponliidutolliterritooriumileeksportimiseksmüüdudmitteenneselletoomistkõnealuseletolliterritooriumile,vaidajutiseladustamiseajalvõimuuleriprotseduurilkuisisetransiidil,lõppkasutuselvõivälistöötlemiselolemiseajal,määrataksetehinguväärtuskindlakskõnealusemüügialusel.

Kasutusel on järgmised meetodid:

Imporditud kauba tehinguväärtus

Identse kauba tehinguväärtus – on liidu tolliterritooriumile ekspordiks müüdud ja eksporditud samal ajal või ligikaudu samal ajal kui see kaup, mille väärtust määratakse

Sarnase kauba tehinguväärtus – on liidu tolliterritooriumile ekspordiks müüdud ja eksporditud samal ajal või ligikaudu samal ajal kui see kaup, mille väärtust määratakse

Tuletatud väärtuse meetod – Väärtus, mis põhineb ühikuhinnal, millega imporditud kaupa või identset või sarnast imporditud kaupa on müüdud liidutolliterritooriumi piires kõige suuremas üldkoguses isikule, kes ei ole müüjaga seotud.

Samal ajal müüdud kauba puudumisel võib kasutada sellise kauba hinda, mida on müüdud ajaliselt kõige lähemal ajal ja igaljuhul 90päeva jooksul pärast kõnealuse (tolliväärtuse määramisel oleva) kaubaimportimist

Arvutatud väärtuse meetod

Arvutatud väärtus koosneb järgmistest elementidest:
• imporditud kauba tootmisel kasutatud materjalide ning kaubatootmise või muu töötlemise kulud või väärtus;
• kasum ja üldkulud summa ulatuses, mis tavaliselt kujuneb ekspordiriigi tootjate poolt liidutolliterritooriumile eksportimiseks toodetud ning hinnatava kaubaga samasse klassi või liiki kuuluva kauba müügil;