Pakendiaktsiisi määrad tonnides

Pakendiaktsiisi määrad tonnides

Kohustuste üleandmine taaskasutusorganisatsioonile

Kui aktsiisimaksja on oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjate asutatud ja keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, on aktsiisiga maksustamise ja arvestuse perioodiks kalendriaasta.

Vastavalt pakendiaktsiisi seaduse §-le 11¹ on aktsiisimaksjal võimalus pakendiaktsiisi seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga üle anda keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.
Kohustused annab aktsiisimaksja taaskasutusorganisatsioonile üle kirjalikus lepingus fikseeritud kuupäeval. Aktsiisimaksja ei saa tagasiulatuvalt üle anda selliseid kohustusi lepingu sõlmimisele eelnenud perioodi eest, mille täitmise tähtaeg on möödas, sõltumata sellest, kas pooled on lepingust tulenevad kohustused täitnud.
Taaskasutusorganisatsioon korraldab temaga lepingu sõlminud aktsiisimaksjate eest nende poolt Eesti turule lastud kaupade pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtu ja taaskasutamise vastavalt seaduses kehtestatud taaskasutamise määradele. Selleks esitavad aktsiisimaksjad taaskasutusorganisatsioonile vajalikud andmed ja organisatsioon esitab aktsiisimaksja eest asjakohastele ametkondadele pakendi kasutusega seotud andmed.

MÜÜGIPAKENDID

Pakendi materjal Taaskasutusmäär Teenustasu EUR/tonn
Klaas 70% 102
Plast 55% 409
Paber- ja kartong 70% 105
Joogikartong 70% 105
Metall 60% 255,6
Puit 45% 40,90

VEO- JA RÜHMAPAKENDID

Pakendi materjal Taaskasutusmäär Teenustasu EUR/tonn
Klaas 70% 102
Plast 55% 108,60
Paber- ja kartong 70% 92,67
Metall 60% 127,8
Puit 45% 40,90

Aktsiisimaksja, kes ei ole kohustusi üle andnud keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, on kohustatud pidama kvartalite lõikes Eestis turule lastud kauba pakendite, imporditud ja teisest liikmesriigist soetatud kauba pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendi massi ja pakendimaterjali liikide lõikes. Samuti on aktsiisimaksja kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta.

Pakendiaktsiisi määrad pakendi koguse kohta

Maksustatav pakend Aktsiisimäär EUR/tonn kohta
1) klaas 600
2) plastik 2500
3) metall 2500
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1200
5) puit 1200

Allikas: www.emta.ee; www.tvo.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.