.

Kohustuste üleandmine taaskasutusorganisatsioonile

.

Kui aktsiisimaksja on oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjate asutatud ja keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, on aktsiisiga maksustamise ja arvestuse perioodiks kalendriaasta.

Vastavalt pakendiaktsiisi seaduse §-le 11¹ on aktsiisimaksjal võimalus pakendiaktsiisi seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga üle anda keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.
Kohustused annab aktsiisimaksja taaskasutusorganisatsioonile üle kirjalikus lepingus fikseeritud kuupäeval. Aktsiisimaksja ei saa tagasiulatuvalt üle anda selliseid kohustusi lepingu sõlmimisele eelnenud perioodi eest, mille täitmise tähtaeg on möödas, sõltumata sellest, kas pooled on lepingust tulenevad kohustused täitnud.
Taaskasutusorganisatsioon korraldab temaga lepingu sõlminud aktsiisimaksjate eest nende poolt Eesti turule lastud kaupade pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtu ja taaskasutamise vastavalt seaduses kehtestatud taaskasutamise määradele. Selleks esitavad aktsiisimaksjad taaskasutusorganisatsioonile vajalikud andmed ja organisatsioon esitab aktsiisimaksja eest asjakohastele ametkondadele pakendi kasutusega seotud andmed.

.

MÜÜGIPAKENDID

Pakendi materjalTaaskasutusmäärTeenustasu EUR/tonn
Klaas70%102
Plast55%409
Paber- ja kartong70%105
Joogikartong70%105
Metall60%255,6
Puit45%40,90

VEO- JA RÜHMAPAKENDID

Pakendi materjalTaaskasutusmäärTeenustasu EUR/tonn
Klaas70%102
Plast55%108,60
Paber- ja kartong70%92,67
Metall60%127,8
Puit45%40,90

.

Aktsiisimaksja, kes ei ole kohustusi üle andnud keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, on kohustatud pidama kvartalite lõikes Eestis turule lastud kauba pakendite, imporditud ja teisest liikmesriigist soetatud kauba pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendi massi ja pakendimaterjali liikide lõikes. Samuti on aktsiisimaksja kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta.

.

Pakendiaktsiisi määrad pakendi koguse kohta

Maksustatav pakendAktsiisimäär EUR/tonn kohta
1. Klaas600
2. Plast2500
3. Paber- ja kartong2500
4.Metall1200
5.Puit1200

.

Tekkinud küsimuste korral aitavad 1Aruandlus OÜ spetsialistid Teid hea meelega. Omame aastate pikkust kogemust pakendiaruannete esitamisel. Nõuannete või pakkumise küsimiseks kirjutage meile aadressil info@1aruandlus.ee

Allikas: www.emta.ee; www.tvo.ee