.

COVID-19 viiruse tõttu kehtestatud eriolukord riigis on mõjutanud paljude ettevõtete tulusid. Seega otsivad ettevõtted erinevaid võimalusi, kuidas võimalike vähenenud tulude juures kulusid vähendada või hajutada. Selles osas võib suhelda ka lepingulise taaskasutusorganisatsiooniga.

Erinevad Taaskasutusorganisatsioonid pakuvad erinevaid võimalusi. Meie klientidele on näiteks välja pakutud arvete maksetähtaja pikendamist teatud perioodiks. Pakutav tähtaeg võib vastavalt ettevõttele muidugi varieeruda, kuid mõne kuu pikkune maksepikendus oleks täiesti läbiräägitav, kuid siinkohal tuleks kohe ära märkida, et aruandeid tuleb ikka esitada õigeaegselt.

Üldiselt on olnud nii, et kui klient ei saa mingil põhjusel arvet tähtajaks tasuda ja võtab oma teenusepakkujaga ühendust, et leppida kokku uus tasumise tähtaeg, jõutakse tihti ka kokkuleppele uue kuupäeva osas. Probleem võib tekkida pigem siis, kui vaatamata meeldetuletustele teenusepakkujaga ühendust ei võeta. Puudulik kommunikatsioon võib viia arusaamatusteni ja teie ettevõttele võidakse väljastada ka näiteks maksekäsk teenustasu väljanõudmiseks.

Samas tuleb aru saada ka nendest taaskasutusorganisatsioonidest, kes ettevõtetele väga vastu tulla ei saa. Seda ennekõike sellepärast, et neil pole võimalik enda poolt teostatavate teenuste osutamist ka eriolukorras peatada, mistõttu ei ole neil võimalik pakkuda ka maksepuhkust ettevõtetele.

Eelpool nimetatud võimalused on abiks kulude hajutamisel, kuid Taaskasutusorganisatsioonidele makstavate teenustasude vähendamise üheks võimaluseks on ettevõtte pakendiarvestuse põhjalik üle vaatamine ja korrastamine spetsialisti poolt. Selles osas leiate ühe ilmeka näite artiklist – Pakendiarvestus – teha ise või osta teenust sisse? – kus selgub, et ka väikesest muudatusest võib saavutada olulise kulude kokkuhoiu.

Kokkuvõtvalt soovitame teil oma ettevõtte lepingulise Taaskasutusorganisatsiooniga ühendust võtta ja uurida, milliseid „maksepuhkuse“ võimalusi nad teile pakkuda saavad. Jooksev kommunikatsioon tuleb alati kasuks ja võib tihti lahendada tekkida võiva probleemi juba varakult. Ühtlasi oleks mõistlik lasta oma ettevõtte pakendiarvestus spetsialistil üle vaadata.

.

Autor: Hans-Kristjan Aasma

eriolukorra