Augusti alguses kehtestas Valitsus uue pakendiregistri põhimääruse. Pakendiregister (PAKIS) alustas tööd juba 2004. aastal, kuid on praeguseks vananenud. Registrisse esitatavate andmete loetelu on vaja laiendada seoses plastkandekottide aruandluse sisseseadmisega, mis tingib vajaduse registrit edasi arendada ja viia see tänapäevasele platvormile.

Pakendiregistri põhimäärusega sätestatakse registri pidamise kord ja põhimõtted. Pakendiregistrisse kantakse andmed, mis võimaldavad arvestada, millises mahus pakendijäätmeid kogutakse, taaskasutatakse, kõrvaldatakse ja eksporditakse, ning andmeid õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta. Registriandmete alusel saab kontrollida, kuidas pakendiettevõtjad ja taaskasutusorganisatsioonid täidavad pakenditest tekkivate jäätmete käitlemise ja taaskasutamise kohustust.

Enamik põhimääruse muudatusest puudutavad pakendiregistri andmete kogumise ja töö korraldust. Näiteks tuleb ettevõttel, kes taaskasutab või vahendab pakendijäätmete taaskasutamist (näiteks taaskasutusorganisatsioon), määruse jõustumisel esitada taaskasutamise tõend ise pakendiregistrisse. See tagab, et pakendiregistrisse esitatavad andmed on õiged, ning muudab ka järelevalve lihtsamaks ja vähem aega nõudvaks. Seni kehtinud määruse kohaselt pidi taaskasutamise tõendi esitama pakendiettevõtja (ettevõtja, kes müüb või vahendab pakendatud kaupa, nt jaekauplusekett).

Uude määrusesse on lisatud andmete esitamise kohustus õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta. See kohustus tuleneb EL õhukeste plastkandekottide tarbimist reguleerivast direktiivist (EL) 2015/720. Pakendiettevõtja, kes müüb või annab tasuta plastkandekotte, peab kandma registrisse enda andmed ja eriti õhukeste plastkandekottide koguse tükkides. Andmed õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta tuleb pakendiettevõtjal registrisse esitada hiljemalt iga aasta 1. märtsil.

Registri andmete töötleja on Keskkonnaagentuur, kelle koostatud andmekoondi alusel saadab Keskkonnaministeerium igal aastal aruande Euroopa Komisjonile. Eelnõu kohaselt peaks põhimääruse muudatuste jõustumisel parema andmekvaliteedi ja mugavama andmehalduse tõttu vähenema registri andmete töötlejate halduskoormus.

Kuna varasemalt ei olnud pakendiettevõtjatel kohustust õhukeste plastkandekottide üle arvestust pidada, siis võib suureneda mõnevõrra ettevõtjate halduskoormus. Samas on eelnõu koostajate sõnul uude registrisse andmete sisestamine tehtud lihtsamaks ja vähem aeganõudvamaks. Lisaks on arvestatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega ning nende halduskoormuse vähendamiseks on pakendiregistrisse andmete esitamise kohustusest vabastatud müügikohad pindalaga kuni 100 m2.

Määruse uus terviktekst jõustub 2. septembril.

Eelnõu materjalid Eelnõud Infosüsteemis

Loe ka artiklit – Pakendiaruandlus: kas eesmärgid pühendavad abinõud?

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus SA