Kaubanduskoda

Kaubanduskoda tegi kaks ettepanekut pakendiettevõtete kulude kasvu pidurdamiseks

Kaubanduskoda saatis eelmisel nädalal koos viie organisatsiooniga justiitsministeeriumile ja keskkonnaministeeriumile kaks ettepanekut jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu muutmiseks. Mõlemad ettepanekud on seotud pakendijäätmete kokku kogumisega. Kohalik omavalitsus peab tagama juurdepääsu pakendijäätmeteleEsiteks tegime ettepaneku lisada seadusesse põhimõte, et kohalik omavalitsus peab pakendijäätmete kokku kogumise korraldamisel tagama taaskasutusorganisatsioonidele võimaluse osaleda nende Loe edasi…