Alates 1. jaanuarist 2021 esitavad Eesti majandusüksused andmeid teenuste väliskaubanduse kohta statistikaametile, kes teeb ka kaupade väliskaubandusstatistikat.

Kui soovite abi antud aruande esitamisel, siis võtke meiega ühendust e-maili teel – info@1Aruandlus.ee.

KES PEAVAD KÜSIMUSTIKKU TÄITMA?

Teenuste väliskaubanduse kohta peavad andmeid esitama majandusüksused, kelle teenuste ekspordi või impordi käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Läve määrab kindlaks statistikaamet eelmise aasta väliskaubandusstatistika põhjal.
Andmete esitamise kohustuse määramisel arvestatakse teenuste ekspordi ja impordi voogu ühiselt.

Teenuste väliskaubanduse andmeid tuleb 2021. aastal esitada järgmistel juhtudel:
• esmasesse andmeesitajate valimisse kuuluvad 2020. aasta III kvartalis Eesti Panga maksebilansistatistika aruandluse valimisse kuulunud majandusüksused;
• esmasesse valimisse kuuluvad ka majandusüksused, mille teenuste ekspordi või impordi summa oli 2020. aastal üle 100 000 euro;
• teenuste ekspordi või impordi käive ületab statistilise läve aruandeaasta (2021) jooksul. Sellisel juhul tuleb andmeid esitada alates läve ületanud kvartalile järgnevast kvartalist kuni 2021. aasta lõpuni.

2021.aastal on statistilise läve väärtus teenuste ekspordi või impordi puhul 100 000 eurot

NB! Kui majandusüksuse teenuste ekspordi või impordi käive ületab 2021. aastal ka järgmiseks, 2022. aastaks kehtestatud statistilise läve, tuleb andmeid esitada ka järgmisel aastal (2022). Kui majandusüksuse käive järgmiseks aastaks kehtestatud läve ei ületa, siis järgmisel aastal enam andmeid esitama ei pea.

MILLAL ON KÜSIMUSTIKU ESITAMISE TÄHTAEG?

Küsimustik on kvartaalne ja tuleb esitada iga kvartali kohta eraldi. See esitatakse statistikaametile hiljemalt aruandeperioodile järgneva kuu 18. kuupäevaks (olenemata nädalapäevast) kõigi mitteresidentidest partneritega eelmises kvartalis tehtud tehingute kohta.

KUST SAAB ARUANDE ESITAMISE OSAS ABI?

1Aruandlus OÜ spetsialistid aitavad Teid hea meelega aruannete esitamisel. Omame aastate pikkust kogemust erinevate aruannete esitamisel. Nõuannete või pakkumise küsimiseks kirjutage meile aadressil info@1aruandlus.ee