Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisi süsteemi. Eelnõu eesmärk on vähendada turule toodavate pakendite koguseid ja suunata tootjaid ning maaletoojaid kasutama keskkonnasõbralikumast materjalist pakendit, sh eelistama ökomärgisega pakendeid. Lisaks on eelnõul eesmärk muuta maksusüsteem läbipaistvamaks, andmed usaldusväärsemaks ja maksuobjekt kontrollitavaks.

Seadusemuudatuste aluseks on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse uuring “Pakendi maksustamise analüüs pakendi olelusringi hindamise põhjal“, mis tõi välja praeguse süsteemi puudused. Praeguse seaduse kohaselt on pakendiaktsiisi fookus suunatud tagajärgedele ehk pakendite taaskasutamisele, mitte probleemi ehk ülepakendamise ennetamisele. Praegusele pakendiaktsiisi seadusele on omistatud pigem keskkonda reguleeriv eesmärk, mille täitmise taset ei saa aga pidada rahuldavaks. Probleeme on ka andmetega ning kui pakendiga seotud andmed ei ole usaldusväärsed, seab see kahtluse alla ka keskkonnaga seotud tulemused. Aastatel 2010-2014 on Eestis kasutusele tulnud pakendite maht suurenenud 40 protsenti.

Pakendiaktsiis rakenduks eelnõu kohaselt ettevõttele pakendatud kauba pakendi Eestis turule laskmisel, teisest liikmesriigist soetamisel ja importimisel kui seda müüakse, vahetatakse, võõrandatakse tasuta või võetakse omatarbeks kasutusse. Kaubaeksporti muudatus ei puuduta ja Eesti eksportiva tööstuse konkurentsivõime säilib. Jätkuvalt kehtib ka aktsiis juhul, kui ei täideta Eestis turule lastud pakendi taaskasutamise kohustusi.

Eelnõuga muudetakse  turule toodud pakendi andmete esitamise korda. Pakendiettevõtjad esitavad turule toodud pakendi kohta  andmed Pakendiregistrile, kus need on  kättesaadavad Maksu- ja Tolliametile ning taaskasutusorganisatsioonidele. Pakendiettevõtja ei esita enam turule toodud pakendi kohta andmeid taaskasutusorganisatsioonile.

Deklareerimise lihtsustamiseks hakkab pakendiregistri ja e-maksuameti andmete vahetus toimuma üle X-tee. Luuakse võimalus, et ettevõtja ei pea Maksu- ja Tolliametile eraldi pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitama, vaid maksuhaldur saab andmed Keskkonnaagentuuri pakendiregistrist, mille alusel luuakse eeltäidetud aktsiisideklaratsioon. Maksude maksmine muutub lihtsamaks.

Uuendusena jääb keskkonnasõbralikkuse edendamiseks aktsiisi alt välja ökomärgisega kaubapakend.

Prognooside kohaselt on pakendiaktsiisi eelarvemõju umbes 15 miljonit eurot 2018. aastal.

Tutvu eelnõuga SIIN.

 

Allikas: raamatuidaja.ee, Rahandusministeerium