Keskkonnainspektsioon saadab lähipäevil märgukirja ligi 600 ettevõttele, kellel on eelmise aasta pakendiaruanne siiani auditeerimata ja taaskasutusorganisatsioonile edastamata.

“Tuletame ettevõtetele nende seadusest tulenevaid kohustusi meelde. Pakendiaruanne esitamise tähtaeg on praeguseks möödas, aga sellegipoolest peavad ka need pakendiettevõtted, millel kohustus täitmata, oma aruanded laskma auditeerida ja esitama taaskasutusorganisatsioonile,” ütles keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor Rene Rajasalu pressiteate vahendusel.

“Ühtlasi soovime märgukirja saavatelt ettevõtetelt tagasisidet, mis ajaks auditeerimisnõue saab täidetud. Kui määratud ajaks ei ole ettevõte oma kohustust täitnud, alustame haldusmenetluse, millega on võimalik rakendada ka sunnimeetmeid. Loodame, et ettevõtted mõistavad oma kohustuse täitmise vajalikkust, sest riigi poolt rakendatav haldussund võib muuta kohustuse täitmise veel kulukamaks,” lisas Rajasalu.

Samuti alustab inspektsioon haldusmenetluse nende suhtes, kes märgukirjale ei reageeri.

Keskkonnainspektsioon võtab kõigepealt luubi alla suuremad ettevõtted ehk need, mis lasevad turule enam kui viis tonni pakendeid aastas.

Seaduse järgi peavad kõik ettevõtjad, kes lasevad Eestis turule pakendatud kaupa, pidama arvestust pakendijäätmete üle ning esitama andmed riiklikule pakendiregistrile. 2015. aastast hakkas kehtima nõue, et aruanded tuleb ka auditeerida. Auditeerimise käigus ilmnesid mitmed probleemid nii audiitorite leidmise kui ka kõrgete audiitortasudega.

Järgmisest aastast muutuvad pakendiettevõtete kohustused seoses audiitorkontrolliga leebemaks. Vastav seadusemuudatus on praegu Riigikogus menetlemisel.

Allikas: www.rmp.ee