Pakenditariifid võivad taaskasutusorganisatsioonide osas erineda, kuid taaskasutusorganisatsiooni siseselt on kõikidele pakendiettevõtjatele tariifid samad. Kuna pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa taaskasutusorganisatsioonid osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga.

Pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Eestis tegutseb 4 akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni (TKO-d) – Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja Eesti Pandipakend OÜ. Viimane tegeleb ainult pandiga joogipakendite kogumise ja taaskasutamisega ning ülejäänud tegelevad segapakendite kogumise ja taaskasutamisega.

03.04.2024 seisuga on segapakenditega tegelevate TKO-de teenustasud järgmised:

PakendiringlusTVOETO
MüügipakendidKulu pakendiettevõtjale EUR/tonnKulu pakendiettevõtjale EUR/tonnKulu pakendiettevõtjale EUR/tonn
Glass839175,6
Plast ja kile – monopakend255225238,15
Plast ja kile – komposiitpakend283360238,15
Paber ja papp – monopakend858078,4
Paber ja papp – kompoliitpakend9513578,4
Mustmetall175162162
Värviline metall175162162
Puit202019,8
Muu materjal258270238,15
Joogikartong14514078,4
Veo- ja rühmapakendid
Paber ja kartong706567,2
Plast656063,8
Mustmetall857780,4
Värviline metall857780,4
Puit201819,8

NB! Juhul kui Eesti turule lastud pakendid on jäänud kokku kogumata ja taaskasutamata ning puudub kohustuste üleandmiseks leping mõne taaskasutusorganisatsiooniga, tuleb pakendiettevõtjal tasuda aktsiisi.

Küsimuste korral võitke meiega julgelt ühendust – kontakt!

Related articles:

pakendiarvestus
Edukas kliendikogemus ja töövõit!

Nimelt võttis minuga ühendust Marge Hiisküla ettevõttest éolane Tallinn AS, kellel oli soo…

Korduskasutuspakendi deklareerimine

Alates 2023. aastast tuleb pakendiregistrisse esitada korduskasutuspakendite osas täiendavad andmeid…

1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused
1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused

Alates 1. maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused. See tähendab, et väikesed p…