Pakenditariifid võivad taaskasutusorganisatsioonide osas erineda, kuid taaskasutusorganisatsiooni siseselt on kõikidele pakendiettevõtjatele tariifid samad. Kuna pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa taaskasutusorganisatsioonid osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga.

Pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Eestis tegutseb 4 akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni (TKO-d) – Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja Eesti Pandipakend OÜ. Viimane tegeleb ainult pandiga joogipakendite kogumise ja taaskasutamisega ning ülejäänud tegelevad segapakendite kogumise ja taaskasutamisega.

01.04.2023 seisuga on segapakenditega tegelevate TKO-de teenustasud järgmised:

PakendiringlusTVOETO
MüügipakendidKulu pakendiettevõtjale EUR/tonnKulu pakendiettevõtjale EUR/tonnKulu pakendiettevõtjale EUR/tonn
Klaas75,69171,4
Paber ja kartong77,79173,5
Plast236,5248224,95
Mustmetall162162153,6
Värviline metall162162153,6
Puit19,82018,45
Muu materjal301270224,95
Joogikartong13314073,5
Veo- ja rühmapakendid
Paber ja kartong63,256565,1
Plast706059,95
Mustmetall817776,8
Värviline metall817776,8
Puit19,81818,45

NB! Juhul kui Eesti turule lastud pakendid on jäänud kokku kogumata ja taaskasutamata ning puudub kohustuste üleandmiseks leping mõne taaskasutusorganisatsiooniga, tuleb pakendiettevõtjal tasuda aktsiisi.

Küsimuste korral võitke meiega julgelt ühendust – kontakt!

Seotud artiklid:

Korduskasutuspakendi deklareerimine

Alates 2023. aastast tuleb pakendiregistrisse esitada korduskasutuspakendite osas täiendavad andmeid…

1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused
1.maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused

Alates 1. maist kaovad väikestele pakendiettevõtjatele mõeldud erisused. See tähendab, et väikesed p…

Anna pakenditega seotud arvepidamine üle
Anna pakenditega seotud arvepidamine üle – see on odavam kui aktsiisi maksta

1Aruandlus OÜ juhatuse liige Hans-Kristjan Aasma käis Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates rää…