Registreeritud eksportijate süsteem (REX) on süsteem, mis võimaldab eksportijal kaupade päritolu isetõendamist.

Esiteks kohaldatakse seda üldiste soodustuste (GSP) süsteemis, mille alusel annab Euroopa Liit ühepoolselt soodustusi arengumaadele

Järgmisena kohaldatakse teistes ühepoolsetes sooduskordades ja EL kaubanduslepingutes näiteks VKL Kanadaga, Jaapaniga, ülemeramaad ja -territooriumid

REX süsteem põhineb kauba päritolu isetõendamisel eksportijate poolt.

Registreeritud eksportijad (pärinevate kaupade väärtus saadetises ületab 6000 eurot)Registreerimata eksportijad (pärinevate kaupade väärtus ei ületa 6000 eurot)

REX õiguse saamiseks tuleb ettevõtja registreerida pädeva ametkonna poolt REX andmebaasis ja ettevõtjast saab registreeritud eksportija.

GSP riikide üleminek REX süsteemile alates 1. jaanuar 2017 kuni 31.detsember 2020.