Intrastati andmeid peavad esitama majandusüksused, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel vaadeldakse mõlema (saabumise ja lähetamise) kaubavoo käivet eraldi. Andmeid tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta.

Aastal 2021 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi 130 000 eurot (sama, mis 2020. aastal). Selle piiri ületamisel tuleb statistikaametile esitada Intrastati küsimustik. See tähendab, et 2021. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmed esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2020. aastal suurem kui 130 000 eurot.

Intrastati andmeid peavad esitama ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud välisfirmad või nende esindajad.

Intrastati andmete esitamine puudutab ainult kaubavahetust ELi riikidega. Tehinguid kolmandate riikidega pole vaja Intrastatis näidata. Intrastati andmetesse märgitakse kõik kaubandustehingud, millega kaasneb tegelik kauba liikumine (v.a transiit – kaupade vedu Eesti territooriumi kaudu). Intrastati puhul ei ole oluline, kas kauba omanik vahetub, esmatähtis on vaid see, et kaup on tegelikult lähetatud Eestist ELi liikmesriiki või saabunud Eestisse ELi liikmesriigist.

Kui Teil tekkis täiendavaid küsimusi või soovite teenuse osutamise pakkumist, siis kirjutage meie e-maili aadressile – info@1aruandlus.ee