Statistiline lävi

2016. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2015. aastal). See tähendab, et 2016. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2015. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2016. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 200 000 eurot (2015. aastal oli see samuti 200 000 eurot).

 

Klassifikaatorite muudatused

2016. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2016. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2016. aastal“.

 

Elektrooniline esitamine

Andmete esitamiseks Statistikaameti programmi Intrastat.xls kasutavad ettevõtted peavad alla laadima muutunud klassifikaatorid (kaubakoodid ja valuutakursid). Soovitatav on alla laadida programmi uus täispakett, mis sisaldab kõiki muutunud klassifikaatoreid.

Alates 2016. aastast on veebipõhises keskkonnas eSTAT neli Intrastati küsimustikku: 120416 – Intrastat. Kauba saabumine; 120316 – Intrastat. Kauba lähetamine; 138416 – Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) ja 138316 – Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud).

 

Kreeditarve kajastamine

Statistikaametile ei ole vaja parandust saata, kui kreeditarvel märgitud summa on alla 5000 euro (varem 320 eurot). Parandada tuleb selle kuu andmeid, millal kaup esialgu saadi või lähetati, vaatamata sellele, et kreeditarve võib olla esitatud mitu kuud hiljem. Parandada tuleks arveid, milles esialgne summa oli ebakorrektne, näiteks kaupa ei saadetud arvel olnud summa eest või kauba hind muutus kauba riknemise või kahjustumise tõttu. Kui kreeditarve on seotud kliendile antava boonuse või allahindlusega, siis seda parandust ei pea hiljem Intrastatis kajastama.

 

Allikas: www.stat.ee