Statistiline lävi

2018. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2017. aastal). See tähendab, et 2018. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2017. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2018. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot (2017. aastal oli see 200 000 eurot).

Klassifikaatorite muudatused

2018. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2018. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2018. aastal“. 2018. aasta kombineeritud nomenklatuuris on 27 muudatust – 11 koodi on kustutatud ja lisatud on 16 uut koodi ning 5 taaskasutatavat koodi.

Elektrooniline esitamine

2018. aastal saab veel andmete esitamiseks kasutada Statistikaameti programmi Intrastat.xls. Programmi Intrastat.xls kasutavad ettevõtted peavad alla laadima muutunud klassifikaatorid (kaubakoodid ja valuutakursid). Kui Teil on olemas programmi versioon 2.282, siis on soovitatav alla laadida vaid uuendatud klassifikaatorid, vanemate versioonide korral ja esmakordsel programmi kasutamisel aga täispakett, mis sisaldab ka kõiki klassifikaatoreid.

Alates 2018. aasta algusest on veebipõhises keskkonnas eSTAT võimalik andmeid üles laadida ka Excelis.
Hiljemalt veebruarist 2018 on võimalik eSTATi keskkonnas üles laadida ka väga suure kirjete arvuga küsimustikke. Praegu on piirang kuni 1000 kirjet, veebruarist vähemalt 30 000.
Samuti muutub deklarantfirmadel lihtsamaks ka eSTATi keskkonnas ettevõtete eest aruannete esitamine. Deklarantfirmadele hakatakse väljastama ettevõttepõhiseid paroole, mis vabastab ettevõtte deklarantide haldamisest ja deklarantidel on lihtsam ettevõtte aruannet saata.

Alates 2017. aastast on Intrastati andmeid võimalik eSTATi üles laadida ka instat.xml kujul.

Allikas: www.stat.ee