Korduma kippuvad küsimused EKOMARi täitmisel

. 1. Kuidas kontrollida, kas andmed said õigesti täidetud? Küsimustikku täites soovitame teha igale tabelile kontroll, vajutades tabeli kohal paremal „Kontrolli tabelit“. Vajutage lõpus „Kontrolli küsimustikku“, kui terve küsimustik on täidetud ja tabelite kaupa kontrollitud. . 2. Kuidas saan näha täiendavat infot tabeli ja muutujate kohta? Tabeli ja muutujate täiendav Loe edasi…

intrastati aruanne

Statistikaameti üleskutse peale laekus ainult 54 ettepanekut

Statistikaameti nelja kuu jooksul tehtud mitmele üleskutsele teatada dubleerivast andmekogumisest, laekus 54 ettepanekut. Nende põhjal tuvastati andmete täielik või osaline topeltküsimine 4 küsimustiku puhul. Kevadel kutsus Statistikaamet ettevõtjaid juuli lõpuni teatama, kui amet on ettevõtte tegevuse kohta küsinud andmeid, mida too on viimase 12 kuu jooksul riigile juba esitanud. „Statistikaamet Loe edasi…

intrastati käsiraamat

INTRASTATI KÄSIRAAMAT

Intrastati käsiraamat on abimaterjal Intrastati aruandevormide täitjatele. Esitatakse nii üldinfot Intrastati süsteemi kohta kui ka üksikasjalikke juhtnööre Intrastati aruande koostamiseks. Selle koostamisel on arvestatud käsiraamatu kasutajatelt saadud tagasisidet. Infot on uuendatud ning lisatud on näiteid ja selgitusi. Koostajad ootavad ka edaspidi ettepanekuid, kuidas käsiraamatut täiendada. Hea käsiraamat valmib tihedas koostöös Loe edasi…