Kui tellid kaupu väljastpoolt Euroopa Liidu riike, tuleb arvestada impordimaksudega ning tollivormistuskuludega.

Kui Teile saabuva saadetise väärtus on alla 22 euro, siis saate saadetise maksuvabalt kätte.

Kui saadetise väärtus on 22-150 eurot, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse käibemaksuga (20%). Maksustamise aluseks on tolliväärtus (kauba hind+ saatmiskulud). Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse impordimaksudega (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis). Maksustamise aluseks on tolliväärtus. Tolliväärtuse hulka kuulub kauba maksumus, transpordikulud ja muud kulud.

Impordimaksud täpsemalt:

  • Tollimaks – Üldjuhul tollimaksuga ei maksustata saadetisi, mille väärtus jääb alla 150 euro. Erandiks on alkohol, tubakatooted, parfüüm ning tualettvesi. Olenevalt kaubakoodist, jääb tollimaksumäär vahemikku 0–17% kauba väärtusest. Tollimaksumäära leiate kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust. Eraisikute kinkesaadetistele on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Kui eraisiku tasuta saadetud paki väärtus on üle 700 euro, siis tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust. Tollimaksuga maksustamisel on aluseks kauba tolliväärtus. Kauba tolliväärtus on kauba eest tegelikult makstud või makstav hind, mida ostja maksis või maksab müüjale. Tegelikult makstud või makstavale hinnale lisatakse kauba importimisel ostja tehtud kulutused, mis kuuluvad tolliväärtusesse.
  • Käibemaks – on üldjuhul 20%, kuid näiteks raamatud maksustatakse käibemaksumääraga 9%. Käibemaksuga maksustatava väärtuse moodustavad ühenduse tolliseadustiku kohane kauba tolliväärtus ja kõik importimisel tasumisele kuuluvad maksud ning muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sh tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil.
  • Aktsiis – Aktsiisiga maksustatakse alkohol ja tubakatooted.

Impordimaksude suurus sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist. Kui vajad abi kaubakoodi määramisel siis küsi abi meie tolliagendilt – SIIT!

Kategooriad: Tolliteenused