Millal Brexit toimub ja millised on erinevad stsenaariumid?

ÜK lahkumine EL-ist jõustub 31. jaanuaril 2020. 1. veebruaril 2020 algab 11-kuuline üleminekuperiood, mille jooksul tuleb Suurbritannia ja ELi suhted uuesti läbi rääkida. Sel perioodil jätkatakse kehtivate määruste kohaldamist. Kui kokkuleppele ei jõuta, jääb oht, et 31. detsembril 2020 võib tekkida „Raske BREXITi” stsenaarium.

Millist mõju võiks Brexit avaldada minu organisatsiooni saadetistele?

Teie organisatsioon võib Brexiti tagajärjel oodata mõnda / kõiki järgmisi punkte:

 • Täiendav tollikontroll ja täiendav dokumentatsioon
 • Dokumentatsiooni kohta vaadake punkti nr 6
 • Lisakulud
 • Suurenenud transiidiajad
 • Viivitused on hetkel ettearvamatud. Need võivad mõjutada ka Iirimaad, kuigi täpseid tagajärgi on liiga vara veel ennustada.

Mille suhtes peaksin ettevaatlik olema?

Võtke arvesse, et Brexiti reeglid võivad igal ajal muutuda.

 • Siin on mõned punktid, mida peaksite silmas pidama:
 • Ühendkuningriigi valitsuse pakutavad servituutide (lihtsustuste) muudatused
 • Kas vajate tollitagatisi või praeguse garantiisumma suurendamist, st edasilükkamist / TAN-i
 • Tarneklauslite kasutamise mõju – tingimused, mis sobivad kõige paremini Teie tulevasteks kauplemistingimusteks, st kaaluge, kas EXW (eksport) või DDP (import) on endiselt asjakohane.

Milliseid samme ja ettevaatusabinõusid saan võtta Brexiti ettevalmistusteks?

Järgmised sammud aitavad teil valmistuda Brexiti võimalike tagajärgede vähendamiseks:

 • Hinnake oma ettevõte üle, kui te pole seda juba teinud, et mõista millist mõju avaldab Brexit Teie EL-i tarneahelale.
 • Hoidke end kursis Brexitiga seonduva poliitilise olukorraga ning selle mõjuga Teie plaanidele Brexiti ajal.
 • Esimesel võimalusel jagage kliendi / saaja volikirja Schenkeriga või looge see kohalikus, määratud tollisüsteemis (see on paljudes riikides seaduslik nõue)
 • Veenduge, et Teie partnerid edastaksid tollideklaratsiooni esitamiseks oma äridokumentide kohta nõutavat teavet.
 • Vaadake oma äridokumentatsioon üle ja veenduge, et see sisaldab tollideklaratsiooni esitamiseks vajalikku teavet.
 • Suurbritannia puhul kontrollige, kas Teil on olemas õiged volitused, et saaksite näiteks nõutud deklaratsioone täita – kui kavatsete kasutada ajutisi lihtsustatud protseduure (TSP – Temporary Simplified Procedure)
 • Iirimaa ekspordiks ÜK-sse kontrollige, milliseid Ühendkuningriigi protseduure Teie importija kavatseb kasutada.
 • Rääkige oma kaubanduspartneritega nende poolt esitatud teabest, mis on (tollinõuetele vastavate) dokumentide kohta esitatud.

Millist teavet peaksin oma saadetiste kohta ette valmistama?

Et kauba transport oleks võimalikult sujuv, soovitame Teil oma kaupade kohta meeles pidada järgmist teavet:


Kauba väärtus:
Väärtus on vajalikuks teabeks kohaldatava tollimaksumäära kindlaksmääramiseks. Kauba väärtust kasutatakse
ka kaubandusstatistika jaoks. Oma kauba väärtuse saate määrata, kasutades ühte kuuest meetodist. Oluline on
meeles pidada, et enne 2. meetodiga jätkamist, peate alustama 1. meetodist; enne 3. meetodi kasutamist läbima 2. meetodi jne. 1. meetod põhineb tehinguväärtusel. See on hind, mille ostja maksab või peab müüjale maksma
kaupade eest, mida müüakse ekspordiks vastavalt erieeskirjadele. Need reeglid koos teiste hindamismeetoditega
leiate Maailma Kaubandusorganisatsiooni veebisaidilt SIIT.


Keelatud või piiratud kaubad:
Keelatud kaupu ei lubata riikidesse importida. Piiratud kaupadel on impordi jaoks vaja spetsiaalset litsentsi.
Litsentse vajatakse sageli sõjaliste ja sõjaväes kasutatavate kaupade, kahesuguse kasutusega (dual-use)
toodete ja tehnoloogia, kunstiteoste, taimede ja loomade, ravimite ja kemikaalide impordiks ja ekspordiks.
Lisateabe saamiseks palun lugege oma kohaliku tolli või valitsuse veebisaidilt kehtivaid keelatud ja piiratud
kaubaga seotud impordi ja ekspordi litsentside juhiseid.


Kaupade päritolu
Kaupade päritolu kindlakstegemine aitab välja selgitada, kas nende suhtes kohaldatakse madalaimat või nulltollimaksu. Reeglites on kaks peamist päritolu kategooriat:
Kaubad, mis on täielikult saadud ühest riigist / toodetud ühes riigis
Kemikaalid, mille tootmiseks kasutatakse materjale, mis on pärit rohkem kui ühest riigist
Kui olete kauba päritolu selgeks teinud, saate teada kas neid saab tariifsete soodustuste kava alusel sooduskohtlemiseks kohaldada.

Milliseid dokumente ma tolli jaoks vajan?

Soovitame hoida järgmised dokumendid valmis:


T1/T2 dokumendid:
T1 (= mitte-EL’i tähis) tähendab ühendusevälist kaupa; EL-is siiski vedada sihttolliasutusse / volitatud kaubasaajale.
T2 on asjakohane ühenduse kaupadele (= EL-i tähis), mida veetakse kolmandates riikides koos CTP-ga ühendatud riikidega sihttolliasutusse / volitatud kaubasaajani.


HS klassifikatsiooni kood:
Kauba koodid klassifitseerivad kaupa selleks, et Teie või Teie esindaja saaksite täita impordideklaratsioone. Kaupade õige klassifitseerimine tähendab, et Te:
• Maksate õige tollimaksu summa.
• Teate, kas mõne Teie kauba suhtes on tollimaks peatatud.
• Teate, kas saab kohaldada soodustollimakse.
• Teate, kas peate hankima impordi- või ekspordilitsentsi.


EORI Number:
Nii importija kui ka eksportija nõuavad EORI-numbrit. Eksportija peab esitama arve, milles on selgelt näidatud
kõigi kaupade EORI-numbrid, väärtus, kaubakoodid ja päritoluriigid.
EORI number näitab, et Teie või Teie tolliesindaja on registreeritud esitama asjakohaseid deklaratsioone vastavatesse maksu- ja tollisüsteemidesse.

Tollideklaratsiooni number MRN – Movement or Master Reference Number (MRN):
MRN väljastatakse pärast täieliku tollideklaratsiooni esitamist; Teie peate selle edastama oma vedajale enne reisi alustamist.

Lihtsustatud üleminekumenetlused – Transitional Simplified Procedures (TSP):
Esindaja / vedaja peab selgelt dokumenteerima seda, kas olete selleks registreeritud, et võimaldada tollimaksude
edasilükkamist, või seda, kas eeldate makse toimumist saabumisel (võib kaasa tuua viivituse töötlemisse).

Tollimaksu vähendamise skeem või Paindlik Raamatupidamissüsteem – Duty Deferment Scheme or Flexible Accounting System (DDS/FAS):
Kas olete registreeritud selleks, hõlbustada vajaduse korral tollimaksude tasumist?

Toote vastavus, ohutus ja standardid:
Kui on tegemist relevantsete kaubaklassidega, kas kasutate nüüd vastavuse märkimiseks UKCA märgistust ja kas edastate saatedokumentides ettevõtte nime ja aadressi? Mõnel juhul (nt ravimid, kosmeetika), peavad keemiaettevõtted määrama uued esindajad Ühendkuningriigist.

Tüübikinnitused:
Kas Teie toode on UN-ECE tüübikinnituse saanud?

Transiitkaubad:
Kas teie kaubad lähevad Iirimaale/tulevad sealt, läbi Suurbritannia? Kui jah, kas olete valmis edastama transiidi
saatedokumendi (TAD, mõnikord tuntud ka kui EAD või “ekspordi saatedokument”)?

ATA luba (ajutine sissepääs):
Ajutiselt Ühendkuningriiki imporditud kaupadel on vaja ATA-luba

Allikas: https://www.dbschenker.com/

Kategooriad: Tolliteenused